a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği

TUNCELİ BELEDİYESİ

İLAN

                            

     Tunceli kent merkezini kapsayan alanda etaplar halinde yapılan İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı ile getirilen Plan hükümlerinin “Özel Hükümler” başlığı adı altında yer alan 2.21. maddesinde belirtilen plan hükmünün düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği, Tunceli Belediye Meclisinin, 06.08.2020 tarihli ve 2020/61 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, Tunceli Belediyesi Hizmet Binası girişindeki ilan panosu ve Belediye resmi internet sitesinde 18.08.2020-18.09.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar planı değişikliğine itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  18/08/2020