a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemiz Bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu

Eylül ayı içerisinde yapılan Belediye Meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması kararı alındı.


Belediye Meclis Üyemiz ve Belediye Başkan Yardımcımız Canan Ay Doğan Eylül ayı içerisinde yapılan Belediye Meclis Toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması için Belediye meclisine önerge sunmuştu. Önerge Belediye Meclis Üyelerimizce oy birliği ile kabul edidi. Bu çerçevede; Türkiye’de yerel yönetimin iyileştirilmesine öncülük ederek demokrasi, temel hak ve özgürlükler, sosyal belediyecilik, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, etik ve eşitlik stratejik odaklar doğrultusunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik” komisyonu kuruldu. Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu'nun Çalışma Esasları şöyle belirlendi:


1. Komisyon ilgili müdürlüklerin, 5 yıllık stratejik plan düzenleme ve yıllık revizyon çalışmalarına katkı sunmak,


2. Belediyemizin Stratejik Planı’nın hak temelli çalışan yerel Sivil Toplum Kuruluşları(STK) ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak hazırlanması konusunda girişimde bulunmak,


3. Toplumda kadın LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve inte rseks),  engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara gibi çeşitli sosyal gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtduşı ve yurtiçindeki STK' larla işbirliği içinde hazırlamak,
4. Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek “Kadın Dostu Bir Kent” oluşturulmasına katkıda bulunmak,


5. Belediyemiz personeli arasında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek,


6. İnsan hakları konularında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek,
7. Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını yurttaş düzeyinde görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları geliştirmek,


8. Psikolojik ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek,


9. Toplumda kadın, LGBTİ+(lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve interseks bireyler),  engelli, sığınmacı ve mülteciler, çocuklar, etnik ve dini azınlıklara yönelik hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçirmek.


10. Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak,


11. Komisyon ilgili müdürlüklerin stratejik plan ve performans programındaki proje ve faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için yürüttüğü çalışmalarına katkı koyar. Komisyon; ilgili müdürlüklere herhangi bir konuda gerekli gördüğünde yazılı olarak görüşünü bildirir ve bu konudaki iyileştirme çalışmalarını izler.


12. Komisyon geliştirecekleri projeler için, proje konusuyla ilgili diğer ihtisas komisyonlarıyla ortak çalışma grupları oluşturabilir.


13. Komisyon görev alanı ile ilgili konularda Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri, STK, kadın, LGBTİ+ dernekleri, akademik odalarla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılabilir.


14. Komisyon ilgili müdürlüklerin stratejik plandaki konularla ilgili çalışmalarını ve paydaş algılama anketlerini üçer aylık periyodlarla izler, değerlendirir.


15. Komisyon basın açıklaması ve temsili yetki gerektiren konularda yapacağı faaliyetleri Başkanlığa önceden bildirerek onay aldıktan sonra gerçekleştirir.


16. Komisyon, belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunar.


17. Komisyon, kent yaşamında yerel katılım mekanizması ve yerel demokratik buluşma noktası olan Mahalle Komitelerinin örgütlenmesini destekler, bu konuda yapılan çalışmalara katkı koyar.


18. Komisyon çalışma alanına giren konular hakkında ilgili müdürlüklerden konuya dair rapor hazırlanmasını isteyebilir.