a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

2021 YILI  MAYIS  AYI MECLİS TOPLANTISI ALINAN KARARLARIN ÖZETİ

 

 

KARAR NO: 2021/46

 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİNDE BULUNAN:  Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin AĞIN'ın 16.04.2021 tarih ve 663 sayılı dilekçesi ile  İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanun’unun 22/a maddesine istinaden, Kadastro Güncelleme Çalışmaları kapsamında Belediyemiz Meclisinde görüşülerek 01.04.2021 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile karara  bağlanan  bilirkişi listesine yapılan itirazın görüşülmesine geçildi.

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin AĞIN'ın 16.04.2021 tarih ve 663 sayılı dilekçesi ile Belediyemiz Meclisince alınan 01.04.2021 tarih ve 37 sayılı karara itirazına dair yapılan değerlendirmede, bilirkişi seçimine dair alınan meclis kararında herhangi bir hatanın olmadığı ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bilirkişi listesinin düzenlendiği, 01.04.2021 tarih ve 37 sayılı meclis kararının aynen geçerliliğinin devam etmesi gerektiği anlaşıldığından, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Metin AĞIN’ın bilirkişi listesine itirazı oylamaya sunuldu;  Meclis üyelerimizden Seydali BULUT'un çekimser oyuna karşılık Oyçokluğu ile red edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.                                           

             

KARAR NO: 2021/47

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve aynı zamanda 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-1'de yer alan  1. ETAP  İNÖNÜ MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.                                          

 

KARAR NO: 2021/48

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 2. Etap Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-2’de yer alan  2.ETAP ESENTEPE MAHALLESİ  1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.                                          

 

 

KARAR NO: 2021/49

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

                 Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 3. Etap Moğultay-Yenimahalle  1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-3’te yer alan  3. MOĞULTAY-YENİMAHALLE  1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.                                          

             

KARAR NO: 2021/50

 

     GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 4.Etap Alibaba Mahallesi 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-4’te yer alan  4. ETAP ALİBABA MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi   oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.     

      

 

 

 

KARAR NO: 2021/51

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

              Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi,   1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-5’te yer alan  5. ETAP CUMHURİYET MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.                                          

             

       KARAR NO: 2021/52

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

                 Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-6’da yer alan  6. ETAP  ATATÜRK MAHALLESİ (YOL ALTI)  1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.        

                   

KARAR NO: 2021/53

  GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda 1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 2.Etap Esentepe Mahallesi, 3.Etap Moğultay-Yenimahalle, 4.Etap Alibaba Mahallesi, 5.Etap Cumhuriyet Mahallesi, 6. Etap Atatürk Mahallesi( Yol altı) ve 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) olarak yapılan, sınırları paftalarında belirtilen ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile getirilen plan  notlarının, uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi amacı ile yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin   görüşülmesine geçildi.

                Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan3194 sayılı İmar Kanunu”, “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” hükümleri gereği ve  aynı zamanda  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Otopark Yönetmeliği” ve 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği ile uygulamada karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların giderilmesi gerekçeleri kapsamında, İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan sınırları paftasında belirtilen 7. Etap Atatürk Mahallesi( Yol Üstü) 1/1000 ölçekli ilave-revizyon uygulama imar planı ile getirilen plan  notları, İmar Komisyonunda görüşüldüğü şekliyle oylamaya sunuldu; imar komisyon raporunun  ekte sunduğu EK-7’de yer alan  7. ETAP  ATATÜRK MAHALLESİ (YOL ÜSTÜ) 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN  NOTLARI’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği konusu detaylı araştırılıp incelendikten sonra imar komisyonunca düzenlenecek  rapor dahilinde  bir sonraki meclis gündemine alınarak görüşülmek üzere ertelenmesi  oylamaya sunuldu;  Oybirliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.           

     KARAR NO: 2021/54

GÜNDEMİN DOKUZUNCU  MADDESİNDE BULUNAN: Belediye Meclisimizin 04.12.2020 tarih ve 120 sayılı kararıyla  ertelenen, Süleyman YILDIZ'ın 06.08.2020 tarih ve 5594 sayılı dilekçesi ile İlimiz Merkez Alibaba Mahallesinde 212 ada 2 nolu parselin imar planındaki durumuna karşılık takas talebi için encümene yetki verilmesi   talebinin   görüşülmesine geçildi. 

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimiz Merkez Alibaba  Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Süleyman YILDIZ’a  ait olan 212 ada 2 nolu parselin, imar  planında  büyük bir kısmının imar yol olarak planlandığı anlaşılmış olup,  yapılaşmanın büyük oranda tamamlanması nedeniyle imar 18 uygulaması yapılması mümkün olmayan bu bölgede, vatandaşın mağduriyetinin  giderilmesi adına, Süleyman YILDIZ’a  ait 212 ada 2 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize ait olan aynı bölgede eşdeğer bir parselle takas (trampa)  edilmesi suretiyle kamulaştırmasına,  gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda Encümene yetki verilmesi oylamaya sunuldu; Meclis Üyelerimizden Şükrü KILIÇ, Cömert YOLTAY ve Alişan IŞIK’ın çekimser oylarına karşılık, oyçokluğu ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

.           

     KARAR NO: 2021/55

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçe Mahalle sınırları içerisinde yer alan, Munzur Nehrine kıyı olan, sınırları ekli koordinatlı krokide yer alan alanlar ile  Alibaba Mahallesi Miskisağ mevkiinde yer alan  sınırları ekli koordinatlı krokide belirtilen alanlarda kıyıların doğal karakterlerinin korunması ve kontrolsüz yapılaşmaların önüne geçilmesi gerekçeleri ile   belirtilen sahalarda bütüncül olarak ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin talebin görüşülmesine geçildi.        

               Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün başkanlık onaylı yazısı ile sunulan; İlimiz Merkez İlçe Mahalle sınırları içerisinde yer alan, Munzur Nehrine kıyı olan, sınırları ekli koordinatlı krokide yer alan alanlar ile  Alibaba Mahallesi Miskisağ mevkiinde yer alan  sınırları ekli koordinatlı krokide belirtilen alanlarda kıyıların doğal karakterlerinin korunması ve kontrolsüz yapılaşmaların önüne geçilmesi gerekçeleri ile   belirtilen sahalarda bütüncül olarak ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, bahse konu alanlarda imar planı çalışmalarının başlatılması için   iş ve işlemlerine dair konunun Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilmesi   oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

KARAR NO: 2021/56

  GÜNDEMİN ONBİRİNCİ  MADDESİNDE BULUNAN: İlimiz Merkez İlçesi İsmet İnönü, Esentepe, Moğultay (Alpdoğan), Yenimahalle, Alibaba, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallesinin kapsayan alanda sınırları paftalarında belirtilen onaylı İlave + Revizyon 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarının; 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar  Yapım Yönetmeliği,  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Otopark Yönetmeliği, 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri  ve belirtilen  ilgili kanun ve  yönetmeliklerde yapılan değişiklikler kapsamında planın aksayan yönlerinin giderilmesi ve  uygulamada karşılaşılan eksiklikler ile teknik sorunların giderilmesi amacı ile bahse konu Mahallelerin onaylı  imar plan paftalarında sınırları belirtilen alanların kısmen revize edilmesine  ilişkin kısmi ilave+revizyon  1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planlarını yapılmasına ihtiyaç duyulduğuna yönelik talebin   görüşülmesine geçildi.

                  Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün başkanlık onaylı yazısına istinaden,     İlimiz Merkez İlçesi İsmet İnönü, Esentepe, Moğultay(Alpdoğan), Yenimahalle, Alibaba, Cumhuriyet ve Atatürk Mahallelerinde etaplar halinde yapılan ve onaylanarak yürürlüğe giren İlave - Revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının; 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar  Yapım Yönetmeliği,  22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Otopark Yönetmeliği, 25 Mart 2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri  ve belirtilen  ilgili kanun ve  yönetmeliklerde yapılan değişiklikler kapsamında planın aksayan yönlerinin giderilmesi ve  uygulamada karşılaşılan eksiklikler ile teknik sorunların giderilmesi amacı ile  bahse konu Mahallelerin ilgili imar plan paftalarında sınırları belirtilen alanların kısmen revize edilmesine  ilişkin etaplar halinde kısmi ilave+revizyon  1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından,  bahse konu alanlarda imar planı çalışmalarının başlatılması için   iş ve işlemlerine dair konunun Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne havale edilmesi   oylamaya sunuldu; Oy birliği  ile kabul edilerek,  gereği için karardan bir örneğinin İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü’ ne  ve bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

KARAR NO: 2021/57

 

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 16.04.2021 tarih ve 2681 sayılı yazılarına istinaden,  Munzur Kültür Doğa Festivalinin 2021 yılında yapılıp yapılmayacağının, yapılacak ise festival tarihinin belirlenmesi konusunun  görüşülmesine geçildi

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda; İlimizde Belediyemiz tarafından her yıl Munzur Kültür ve Doğa Festivali adı ile düzenlenen festivalin 2021 yılında da düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

           Bu nedenle 2021 yılı Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ nin 29, 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos 2021 günlerinde yapılması  oylamaya sunuldu; Meclis Üyelerimizden Elif ÖZER ve Bedri KAYA’nın red oyları ve Alişan IŞIK’ın çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan birer örneğinin bütün şube müdürlüklerine gönderilmesine karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/58

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİNDE BULUNAN: Belediyemize ait 2020 yılına ait  gelir-gider kesin hesap cetvellerinin   görüşülmesine geçildi.             

             Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 40 ıncı maddesi 1 inci fıkrasının,” Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar, 2 inci fıkrasının, Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır, 3 üncü fıkrasının, Kesin hesap meclisçe görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır. Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir, 6 ıncı fıkrasının, Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığı' na gönderilir.” hükümleri gereğince;

            Meclisimiz tarafından Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesabının incelemesi neticesinde, 2020 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabında gerçekleşen Gelirin 50.483.487,75-TL. olduğu, 2020 yılı Bütçe Gider Kesin Hesabında gerçekleşen giderin 48.223.398,20-TL. olarak gerçekleştiği  görülmüştür.

            Yukarıda gerekçeleri belirtilerek kısaca açıklandığı şekliyle Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesabı oylamaya sunuldu; oy birliği ile kabul edilerek gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne gönderilmesine, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.

 

KARAR NO: 2021/59

 

            GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ  MADDESİNDE BULUNAN: Yazılı önerge olarak gündeme alınan, Belediyemiz öncülüğünde kurulmuş olan Tunceli-Pülümür-Nazimiye-Ovacık-Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği (DER-KAB) tarafından İlimiz Merkez Sütlüce Bölgesinde yapılması planlanan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi” ile ilgili bölge sakinlerinin itirazları üzerine, Belediyemiz Meclisince oluşturulan Komisyonun, hazırlamış olduğu raporun    görüşülmesine geçildi.   

            Meclisimiz tarafından konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda;   Belediyemiz Meclisinin 08.03.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile kurulan Komisyonca, İlimiz Merkez Sütlüce bölgesinde kurulması planlanan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi” ile ilgili olarak yürüttüğü çalışmalar sonrası düzenlenmiş olan rapor mecliste okundu. Rapor doğrultusunda,  konunun Tunceli-Pülümür-Nazimiye-Ovacık-Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği (DER-KAB) Meclisinde görüşülerek karara bağlanmasının uygun olacağı görüşleriyle, DER-KAB Meclisine havalesi oylamaya sunuldu; Meclis Üyelerimizden Haydar DEMİR, Seydali BULUT ve Nurgül YALAY’ın çekimser oylarına karşılık, oyçokluğu ile kabul edilerek, gereği için karardan bir örneğinin Fen İşleri  Müdürlüğü’ne, bir örneğinin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, bir örneğinin Tunceli-Pülümür-Nazimiye-Ovacık-Mazgirt Belediyesi Katı Atık Yönetim Birliği' ne(DER-KAB),  bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi.