a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

UMUMA AÇIK İŞ YERİ RUHSATI TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

1-  Belediye Başkanlığına dilekçe

2-  Kira Kontratı (Noter tasdikli)

3-  Encümen kararı-kira kontratı Mülkiyet belediyenin ise

4-  Tapu senedi

5-  iç ve diş kroki

6-  1Ad-klasör

7-  2 Ad-plastik dosya

8-  1 Ad- fotoğraf

9-  Esnaf Sicil tasdiknamesi

10-Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt belgesi

 

TÜZEL KİŞİLİKLERİN RUHSAT TALEBİ  İÇİN  GEREKLİ BELGELER

 

 

 

 

 

1- Türkiye Ticaret sicil Gazetesi İlanı

 

2- Bağlı olduğu oda kayıt belgesi

 

3- Şirket Ana sözleşmesi

 

4- İmza sirküleri

 

5- Mesul müdür sözleşmesi

 

6- Kira kontratı       

 

 

SIHHİ RUHSAT ALACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

  

1- Belediye Başkanlığına dilekçe

2- Esnaf ve Sanatkarlar Sicil belgesi

3- Esnaf Sanatkarlar Oda kayıt belgesi

4- Kira Kontratı

5- 2 adet plastik dosya

6- 1 adet klasör.

 

 

2.ve 3.SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSAT TALEPLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

 

1)      Dilekçe

 

2)      Beyanname ( Kurumumuz tarafından verilecektir.)

 

3)      Tapu senedi veya kira kontratı

 

4)      İşyeri krokisi ( 1/100 ölçekli teknik eleman tarafından çizilmiş ve onaylı)

 

5)      İşyeri çalışma saatleri

 

6)      İki adet şeffaf dosya

 

7)      1 adet mavi klasör

 

8)      İş akım şeması ve açıklama raporu

 

9)      Yapı kullanım izin belgesi

 

10)  Yangın söndürme tüpü faturası

 

11)  Bağlı olduğu Oda kayıt Belgesi

MESUL MÜDÜRLÜK TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

1- Mesul Müdürün dilekçesi

2- İşyeri sahibinin dilekçesi

3- İşletici tarafından Mesul Müdüre verilecek noterden yetki belgesi

4- Taahhütname adreste bulunan işyeri ile ilgili konulan emir ve yasaklara riayet

5- Vergi levhasının fotokopisi

6- Ruhsatın fotokopisi

7- 2 adet plastik dosya

8- 1-Ad. klasör