a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İMAR İŞLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

YAPI RUHSATI TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

01- İmar Çapı

02- Aptikasyon Krokisi

03- Yol Kotu

04- Plankote

05- İmar Hattı

06- Numarataj  Yazısı

07- Tapu Fotokopisi(Borcu Yoktur Kaşesi)

08- Yapı Denetim Yetki Belgesi

09- Yapı Denetim  Harç Makbuzu

10- Yapı Denetim Kuruluşu Taahhütnamesi

11- Yapı Denetim Hizmet  Sözleşmesi

12- Proje Kontrol  Formu

13- Yapı Müteahhidi  Kimlik Fotokopisi

14- Yapı Müteahhidi Oda Kayıt Süreti

15- Yapı Müteahhidi  Vergi Kaydı

16- Müteahhitlik Taahütnamesi

17- Harita Müh. Taahhütnamesi

18- Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi (Noterden)

19- Şantiye  Şefi Oda Sicil Durum Belgesi

20- Proje Müellifleri Sicil Durum Belgesi

21- Zemin Etüt Raporu

22- 6 Takım Mimari Proje

23- 5 Takım Statik Proje

24- 5 Takım Mekanik Proje

25- 5 Takım Elektrik Projesi

26- 5 Takım Isı Yalıtım Projesi


YAPI KULLANIM TALEBİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

01- Asansör Tescil Belgesi

02- Enerji Kimlik Belgesi

03- Telekom  Baglantı Uygundur Yazası

04- Kanalizasyon Uygundur Yazısı

05- Beton Sonuçları

06- Demir Çekme Sonuçları

07- İş Bitirme Tutanagı

08- Sgk Borçu Yoktur Yazısı

09- Vergi Borçu Yoktur Yazısı

10- Su Borçu Yoktur Yazısı

11- Bina Cephe Fotoğrafları

12- Yapı Denetim Hizmet Bedeli Ödendi Dekontu


İMAR ÇAPI TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGER

 

1- Tapu Fotokopisi

2- Aplikasyon Kroki

3- Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi

4- Dilekçe 


İMAR TADİLAT TALEBİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- Aplikasyon Krokisi

4- 4 Takım Şehir Plancısı Onaylı Rapor ve Paftaları

YOLA TERK İŞLEMLERİ  İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1- Dilekçe

2- Tapu Fotokopisi

3- 4 Takım Beyanname

4- Kimlik Fotokopisi

5- Aplikasyon Krokisi