a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Çocuk İhmal ve İstismarı ile Özel Alan Kavramı Atölyesi

AMAÇ: Günümüzde tüm Dünya’da önemli bir problem olan çocuk istismarı ülkemizde de çok sık görülen toplumsal bir sorun halini almış bulunmaktadır. Çocuğa yönelik ihmalin ve istismarın önlenebilir bir sorun olmasından hareketle bu alanda mücadelede  toplumun her kesimine büyük sorumluluk düşmektedir.

Sadece çocuğa yönelik sunulan bir eğitim anlayışının koruyucu ve önleyici çalışmalar açısından yetersiz kalacağından hareketle ebeveynlerle, öğretmenlerle, toplumun her kesiminden yetişkinle bu konuları konuşmayı, farkındalık yaratmayı, doğru bilinen yanlışları düzeltmeyi ve bu vakaların önlenmesinde özel alan kavramının önemini tartışacağımız atölye çalışmalarımız başlamıştır.

Toplamda 65 kişiyle atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Çocuk ihmal ve istismarı ile özel alan kavramı adlı  atölye çalışması aynı zamanda İlçe belediyeleri ile ortaklaşılarak devam edilecektir.

İlçe belediyelerinin talebi üzerine atölye çalışması ilçelerde oluşturulmaya başlanılmıştır. İlk olarak 20.10.2021 tarihinde Pertek Belediyesi talebi üzerine Pertek de yapılmıştır. Atölye çalışması ile toplamda 45 yurttaşa ulaşılmıştır.