a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
ATATÜRK MAH.(YOL ÜSTÜ) REVİZYON İMAR PLANI İTİRAZ SONUCU KABUL EDİLEN ALANLAR

 

        Tunceli İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi’ni (15. Temmuz Şehitler Bulvarının batı kısımlarını kapsayan alanlar) kapsayan alanda 7.Etap olarak hazırlanan, sınırları paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Tunceli Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 2019/121 sayılı kararı ile onaylanmış olup, plana yapılan itirazlar sonucunda Belediyemiz Meclisince kabul edilen kısımlar, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 33/6 ıncı maddesi uyarınca 16.10.2019-16.11.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Belediyemiz Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katındaki ilan panosunda ve Belediyemizin resmi internet sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planlarına yapılacak itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması İLAN OLUNUR.  16.10.2019