a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
ALİBABA MAH.REVİZYON İMAR PLANI

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Alibaba Mahallesi’ni kapsayan alanda; Erzincan İdare Mahkemesi’nin 2018/817E. ve 2019/615 sayılı kararı, 2018/259E. ve 2019/488 sayılı kararı, 2018/819E. ve 2019/646 sayılı kararı, 2018/818E. ve 2019/417 sayılı kararı, 2018/795E. ve 2019/416 sayılı mahkeme kararları gereği ve 2018 yılı içerisinde belirlenen Orman Kadastro Sınırlarına göre revize edilen, 4. Etap olarak yapılan Sınırlar Paftasında belirtilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Tunceli Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 2019/99 sayılı kararı ile onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, 09.08.2019-09.09.2019 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile belediyemizin ilan panosunda ve internet sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. İmar Planlarına yapılacak itiraz olunması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilan olunur.  09.08.2019