a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Esentepe Mah 311 ada 41 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan degişikliği