a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Önemli Duyuru

Belediyemiz Zabıta Memurlarınca sözlü ve yazılı olarak uyarılmalarına rağmen, yapılan uyarıları dikkate almayıp yaya kaldırımına iş yerlerinden çıkarmış oldukları malzemeleri koymak suretiyle kaldırmı işgal ederek emre aykırı davranan işletmeler hakkın da 5326 Sayılı Kabahatler kanununa istinaden cezai işlem uygulanacağı duyurulur.