a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi İlave-Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları, Kabul Edilen Kısımlara İlişkin Askı İlanı

TUNCELİ BELEDİYESİ

ASKI İLAN

     Belediyemiz Meclisince İlimiz Merkez İlçe, Mahallelerinin bir kısmını kapsayan sınırları paftalarında belirtilen alanda etaplar halinde onaylanan "1.Etap İsmet İnönü Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Moğultay Mahallesi-Yeni Mahalle, Alibaba Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi (yol üstü) ilave-revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı” ile "5. Etap Cumhuriyet Mahallesi ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planı”nın değişen kısımlarına 1 (bir) aylık ilan süresi içerisinde yapılan itirazlar, Tunceli Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 2023/43 ve 2023/44 sayılı kararları ile görüşülerek karara bağlanmış olup, Belediye Meclisince kabul edilen itiraz sonucubahse konu imar planlarımızın muhtelif bölgesindedeğişiklik yapılmıştır.

İlgili imar planlarının değişen kısımları, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 33/6 ıncı maddesi uyarınca 19.04.2023-22.05.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Tunceli Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki ilan panosunda askıya çıkartılmış olup, eş zamanlı olarak Belediyemizin resmi internet sayfasında (www.tunceli.bel.tr) ve ilgili mahalle muhtarlığında ilan edilmiştir. İmar Planları ile ilgili bilgi alınılması veya itirazda bulunulması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilgililere ilan olunur.  19/04/2023

 

MAHALLESİ-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

 

A

Tunceli İli, Merkez İlçe mahallelerin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen “1. Etap İsmet İnönü (Örenönü) Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Moğultay (Alpdoğan) Mahallesi-Yeni Mahalle, Alibaba Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallesi (Yol Üstü)  İlave-Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı”

05.04.2023

2023/44

1

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen “5. Etap Cumhuriyet Mahallesi ilave-revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

05.04.2023

2023/43