a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
İlimiz Merkez İsmet İnönü(Örenönü) ve Yeni Mahalle İlave-Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları, Kabul Edilen Kısımlara İlişkin Askı İlanı

TUNCELİ BELEDİYESİ

ASKI İLAN TUTANAĞI

        İlimiz Merkez Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, sınırları paftalarında belirtilen, Tunceli Belediye Meclisince etaplar halinde onanarak 1 ay süre ile askıya çıkarılan ilave revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile ilave-revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına yapılan itiraz/taleplerin Tunceli Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması sonrası mevzuat gereği "1.Etap İsmet İnönü Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Moğultay Mahallesi-Yeni Mahalle, Alibaba Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Mahallesi (yol üstü) ilave-revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı”, "1. Etap İsmet İnönü Mahallesi, 3. Etap Moğultay Mahallesi-Yenimahalle ilave-revizyon 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişen kısımları 11.11.2022-11.12.2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ilan edilerek ile askıya çıkarılmıştır. Söz konusu imar planlarının değişen kısımlarına bir (1) aylık ilan süresi içerisinde yapılan itiraz/talepler Tunceli Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarih ve 2023/12-13-15 sayılı meclis kararları ve anılan kararların eki sayılan 03.03.2023 tarih ve 2023/30-31-32 sayılı meclis kararları ile görüşülerek karara bağlanmış olup, Belediye Meclisince kabul edilen itirazlar sonucubahse konu imar planlarımızın muhtelif bölgelerindedeğişiklik yapılmıştır.

        Aşağıda tabloda bilgileri verilen imar planlarının ilgili paftalarının değişen kısımları, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 33/6 ıncı maddesi uyarınca 15.03.2023-17.04.2023 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile Tunceli Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki ilan panosunda askıya çıkartılmış olup, eş zamanlı olarak Belediyemizin resmi internet sayfasında (www.tunceli.bel.tr) ve ilgili mahalle muhtarlığında ilan edilmiştir. İmar Planları ile ilgili bilgi alınılması veya itirazda bulunulması halinde müracaatın Tunceli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılması ilgililere ilan olunur.  15/03/2023

 

MAHALLESİ-KONUSU

MECLİS KARARI TARİHİ

MECLİS KARARI NO

 

A

Tunceli İli, Merkez İlçe mahallelerin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen “1. Etap İsmet İnönü(Örenönü)Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Moğultay(Alpdoğan)Mahallesi-Yeni Mahalle, Alibaba Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallesi (Yol Üstü)  İlave-Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı”

02.02.2023

03.03.2023

2023/12

2023/30

1

Tunceli İli, Merkez İlçesi, İsmet İnönü(Örenönü) Mahallesinin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen “1. Etap İsmet İnönü Mahallesi ilave-revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı”

02.02.2023

03.03.2023

2023/13

2023/31

2

Tunceli İli, Merkez İlçesi, Moğultay(Alpdoğan) Mahallesi-Yeni Mahallenin bir kısmını kapsayan, sınırları paftasında belirtilen “3. Etap Moğultay-Yeni Mahalle ilave-revizyon 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

02.02.2023

03.03.2023

2023/15

2023/32