a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediye Meclisimiz Tarafından Yapılan Toplantılarda Alınan Kararlar

 

 Belediye meclisimiz, olağan ve olağanüstü toplantılarda kentteki birçok konuya ilişkin kararlar aldı.

Alınan kararların bazıları şöyle:

 

- Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı “Tunceli” ibaresinin değiştirilerek yerine, “Dersim” ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda; Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı “Tunceli” ibaresinin değiştirilerek, yerine “Dersim” ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi.

 

-İlimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda  Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

-Belediyemizde, belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün ayrı birim olmasının gereksiz personel dağılımına, harcama ve bürokrasiye sebebiyet verdiği anlaşıldığından; Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş ve işlemlerinin, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi.

 

-İlimizde, belediyemiz tarafından Munzur Kültür ve Doğa Festivali adı ile düzenlenen festivalin 2019 yılında da düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 2019 yılı Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin 25, 26, 27 ve 28 Temmuz 2019 günlerinde yapılması ve festival hazırlık çalışmaları kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

-Meclis üyeleri DSİ yanında bulunan parka isim verilmesi konusunda isim önerilerinde bulunmuş, önerilen isimler değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, DSİ yanında bulunan parkın, “PARKÊ ŞÊĞANKİ” olarak isimlendirilmesi oy çoğunluğu ile kabul edilmiştir.

 

Önerge ile gündeme alınan, kayyum tarafından gerçekleştirilen tahribatın ortaya çıkarılması için komisyon kurulması konusunun görüşülmesinde yapılan değerlendirme sonucunda; seçim öncesi dönemde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin incelenerek raporlanmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve hukuk işlerinden teşekkül eden bir komisyon kurulması oy çoğunluğu ile kabul edildi.  

 

-Belediyemizin 62 AF 001 plakalı makam aracının zamanla meydana gelen yıpranmadan dolayı kamusal hizmeti karşılamada yetersiz hale geldiği, fiili olarak makam aracı olarak kullanılmayacağı, başka araçlar ile bu hizmetin yerine getirilebileceği ve aracın satılmasının kamu hizmetlerinin aksamasına sebebiyet vermeyeceği anlaşıldığından açık arttırma usulü ile satılmasına, ihale iş ve işlemlerinin yapılması için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

-Merkez Moğultay Mahallesi Eski Belediye İşhanı A Blok 2. Kat ön cephede bulunan 206 nolu büro yerinin, Belediyemiz Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 2017/28 sayılı kararıyla Kızılay Derneği’ne yapılan tahsisinin, Sayıştay’ın yerleşik içtihatları, kamu yararı ve belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda iptali oybirliği ile kabul edildi. Gereği için karardan bir örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine, bir örneğinin de bilgi için İl Makamına sunulmasına karar verildi

 

-Merkez Moğultay Mahallesi Eski Belediye Hizmet Binasının 2. Katında bulunan 2 nolu büro yerinin Belediyemiz Meclisinin 05.04.2017 tarih ve 2017/29 sayılı kararıyla İlim Yayma Cemiyetine yapılan tahsisinin, Sayıştay’ın yerleşik içtihatları, kamu yararı ve Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda iptali oybirliği ile kabul edildi.

 

-Cemevinin Elektrik Faturalarının Belediyemiz tarafından ödenmesi konulu 10.04.2018 tarih ve 2018/65 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi konusunun değerlendirme sonucunda; Hacı Bektaş-i Veli Kültürü’nü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurularak hizmetleri yürütülmekte olan İlimiz cemevinin, her ay elektrik faturaları bedelinin belediyemiz bütçesinden ödenmesine dair 10.04.2018 tarih ve 2018/65 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi yönündeki önergenin yapılan müzakereleri sonucunda oy çokluğu ile reddedildi.

 

- İlimiz Sarısaltık İlkokulunda görev yaptığı sırada elim bir hastalık sonucu hayatını kaybeden değerli öğretmenimiz Turan DENİZ’in anısını canlı tutmak için İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan 24. Sokak adının değiştirilerek, "Turan DENİZ Sokağı" olarak tescil edilmesi oybirliği ile kabul edildi

-Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’na devri yapılan 2 adet gondol, belediyemizce satın alınmış ve demirbaşa kaydedilmiştir. Belediye mallarının korunması ve belediye tasarrufunda kullanılması bakımından, 12.03.2019 tarih ve 43 sayılı meclis kararının iptali oybirliği ile kabul edildi.

 

-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne, afet ve acil durum işlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilen 234 ada 4 nolu parselin, belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmasının daha doğru olacağı ve görülen kamu yararı gereğince 12.03.2019 tarih ve 41

 

 sayılı meclis kararının iptal edilmesi oybirliği ile kabul edildi.