a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Belediyemiz 2022 Gelir Gider Tablosu Halkımızla Paylaşıldı

Şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında belediyemiz 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arası gelir gider tablosu belediyeye hizmet binamıza asılarak halkımızla paylaşıldı.

 


Belediyemiz 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arası net bütçe geliri 110.079.975,31 iken 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arası bütçe gideri genel toplamı ise 121.051.852,90  31.12.2022 belediyemizin toplam borcu ise 92.984.544,04 olarak açıklandı.

 

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERLERİ ARASI BÜTÇE GELİRİ
Sıra No: Gelir Türü Net Tahsilat TL.
1 Bina Vergisi 1.454.863,88
2 Arsa Vergisi 536.074,39
3 Arazi Vergisi 1.469,09
4 Çevre Temizlik Vergisi 968.755,86
5 Haberleşme Vergisi 45.775,09
6 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 3.541.893,23
7 Eğlence Vergisi 20.136,14
8 Yangın Sigortası Vergisi 36.633,52
9 İlan ve Reklam Vergisi 323.276,10
10 İşyerlerine Ait Bina İnşaat Harcı 18.667,72
11 Konutlara Ait Bina İnşaat Harcı  1.058.213,63
12 İşgal Harcı 231.368,42
13 İşyeri Açma İzni Harcı 30.889,28
14 Toptancı Hali Resmi 304.009,97
15 Yapı Kullanma İzni Harcı 9.619,95
16 Diğer Harçlar 870.363,00
17 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 53.150,00
18 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 7.861.045,10
19 Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler 903.390,20
20 Diğer hizmet gelirleri 1.413.076,52
21 Ulaştırma Hiz. Hatlara İlişkin Kurum Karları 326.066,05
22 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 2.416.794,11
23 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 1.263.832,56
24 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 227.029,24
25 Mevduat Faizleri 400.194,72
26 Merkezi idare Vergi Gelir. Alınan Paylar 77.930.747,89
27 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 161.603,90
28 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 161.539,35
29 Yol Harcamalarına Katılma Payı 171.546,08
30 Diğer İdari Para Cezaları 80.269,78
31 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam. 513.802,86
32 Yapılandırma Ödemeleri 173.094,88
33 Diğer Vergi Cezaları 62.470,52
34 Otopark Yön Uyarınca Alınan Otopark Bedeli 1.313.226,58
35 Arsa Satışı 4.835.395,16
36 Taşıt Satış Gelirleri 309.250,00
37 Diğer çeşitli Gelirler 50.440,54
  BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI 110.079.975,31
     
     
     
  TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLAM BORCU: BORÇ TUTARI TL.
  31.12.2022 TARİHİ İTİBARİ İLE TOPLAM BORÇ: 92.984.544,04
     
     
     
     
     
TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
01.01.2022 - 31.12.2022 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDERİ
Sıra No: BÜTÇE GİDER TÜRÜ TUTARI TL.
1 Personel Giderleri 26.586.287,16
2 Sos. Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri 4.675.641,25
3 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 451.440,68
4 Akaryakıt ve Yağ Alımları 9.353.721,77
5 Elektrik Alımları 15.103.717,92
6 Bahçe Malz. Alım ile Yapım ve Bakım Giderleri 393.375,61
7 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 5.755.520,54
8 Yolluklar  38.841,10
9 Diğer Yasal Giderler 1.030.119,34
10 Haberleşme Telefon, İnternet Giderleri 360.975,04
11 Belediye Şirket Personel Giderleri 41.118.130,05
12 Diğer Hizmet Alımları 3.476.440,52
13 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 44.014,00
14 İş Makinası ve Taşıt Kiralaması Giderleri 286.268,00
15 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 966.726,74
16 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 431.995,54
17 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 2.047.857,22
18 İş Makinası Onarım Giderleri 941.129,10
19 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 442.777,12
20 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 2.894.722,09
21 YTL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 656.455,38
22 Dernek, Birlik, Kurum, Krl., Sandık vb. Krl. 1.299.130,43
23 İller Bankasına Verilen Paylar 756.050,07
24 Müteahhitlik Hizmetleri 1.063.331,49
25 Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 83.500,00
26 Diğer Gayrimenkul Kamulaştırma Giderleri 508.677,50
27 Diğer Sermaye Giderleri 285.007,24
  BÜTÇE GİDERİ GENEL TOPLAMI 121.051.852,90