a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
'Kadın, Emek, Özgürlük” Çalıştayı

'Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya heybemizde özgürlük var”


Belediye Eşitlik Birimimizin “Ellerimizle yaratacağımız yeni bir dünya, heybemizde özgürlük var” sloganıyla ‘Kadın, Emek, Özgürlük’ çalıştayı bugün tamamlandı. 3 günlük süren kadın çalıştayı bugün tamamlandı.


Merkez Sanat Sokağında düzenlenen çalıştaya kadın örgütleri, siyasi parti ve kurum temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katılım gösterdi.


İlk gün programında; Melda Yaman "Toplumsal Yeniden Üretim ve Kadın Emeği", Hilal Karul "Kavramsal olarak seks işçiliği ve seks işçisi olmak", Arzu Çerkezoğlu "Kadın emeğinin güncel durumu", Fulya Alikoç "Direnişlerin aynasında işçi kadınlar: Olanaklar ve kısıtlar", Şükran Kablan Yeşil ise "Kamuda kadın emekçiler" başlığı ile sunumlar yaptı.


“Pandemide Kadın” başlığıyla düzenlenen ikinci gün programında; Şebnem Korur Fincancı “Kadın Sağlık Emekçileri ve Pandemi”, Hülya Gülbahar “Hepimizin Düştüğü Bir Tuzak: Kadınlara Karşı Ayrımcılık”, Gülsüm Kav “Gölge Pandemi, Şiddet ve Çözüm Yolları”, Seçin Tuncel – “Pandemide LGBTİ+’lar”, Adile Doğan “Pandeminin Kadınlara Etkisi ve Kadınların Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği ile Örgütlenme Deneyimi” konularında aktarımda bulundular.


“Siyasette Kadın” başlığıyla üçüncü ve son oturumda ise program şu şekilde gerçekleşti: