a
0(428) 212 13 27
Çağrı Merkezi
Pülümür

Pülümür Tarihçe

         Pülümür ilçesinin Kapadokya Krallığı döneminde kurulduğu sanılmaktadır. Kapadokya Krallığı M.S.17 yılında Romalılar’ın bölgeye egemen olmasına kadar yaşamıştır. Bu bölge, Romalılar ile Orta Asya kökenli Partlar arasında savaşlara sahne olmuştur. M.S.395’de Roma İmparatorluğu’nun bölünmesinden 639 yılında Arap’ların hakimiyetine girinceye kadar Bizans
hâkimiyetinde kalmıştır. Selçuklular'ın 1071’de Anadolu’ya girmesinin ardından Süleyman Şah kumandasında Anadolu fethine katılan Mengücek Ahmet Gazi, Erzincan merkez olmak üzere Pülümür’ü içine alan Tunceli’nin kuzey bölgelerinde Mengücek 
Beyliği'ni kurdu. 1228’de Anadolu Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat, Mengücekler’i kendisine bağladı.Horasan ve Harzem bölgesinde Moğol baskısının artması bölgedeki Türk kavimlerinin batıya göç etmesine neden oldu. Bu Celalettin Harzemşah’ın Ahlat’ı alması üzerine Ahlat Beyi, Alaattin Keykubat’tan haklarının korunmasını istedi. Erzincan’ın Yassıçimen yöresinde yapılan savaşta Celalettin Harzemşah yenildi. Alaattin Keykubat ülkenin doğu sınırlarını güçlendirmek amacıyla Harzemşahlar’ı sınır boylarına yerleştirdi. Pülümür'deki aşiretlerin yaşlıları ile görüşüldüğünde; kendilerinin Cengiz istilası sebebiyle Batı’ya
göçen Celalettin Harzemşah’ın askeri bakiyesinden, Horasan tarafından gelme Türk, olduklarını söyledikleri
görülmüştür. Hatta bugün haritalarda Tacik Baba (Sultan Baba) adıyla geçen tepeyi Celalettin Harzemşah’ın kabri olarak gösterirler. Pülümür-Ovacık arasındaki yol güzergâhı buradan geçer. Dikkat çekici bir diğer nokta da bu yörede yaşayan Kırganlı
Aşireti'nin adının Orta Asya Türkleri'nin mezarlarına verdiği Kurgan adından geldiğidir. Anadolu Selçukluları’nın 1243 yılında Moğollar’a yenilerek 1318 yılında ortadan kalkmasının ardından Anadolu’da birçok beylik kurulmuştur. XIII. yüzyılda
Doğu Anadolu’ya göçen Akkoyunlular, Tur Ali Bey ile birlik oluşturarak Diyarbakır merkez olmak üzere Erzincan’a kadar uzanan tüm Tunceli yöresini içine alan geniş bir alanda hâkimiyet kurmuştur. Bu Türkmen kavimi, Orta Asya’daki kültürel yaşamlarından miras kalan koyun figürünü sembol yapmıştır. Bugün Tunceli’nin pek çok yöresinde koyun ve kuzu isimli köyler ile mezar başlarında figürler mevcuttur.

Coğrafi Konumu

Pülümür, Tunceli ilinin kuzeydoğusunda yer alan 1650 m rakımlı bir ilçedir. Tunceli il merkezinin 67 km kuzeydoğusunda yer alan Pülümür’ün doğusunda Bingöl, kuzeyinde Erzincan ile güneyinde Nazımiye ve batısında Ovacık bulunmaktadır. İlçenin kuzeyi Mercan ve Munzur dağ silsilesiyle çevrilidir. Aarazinin genel yapısı engebeli ve dağlıktır. Pülümür, Elazığ-Erzurum Karayolu üzerinde kurulmuştur. Pülümür-Erzincan Karayolu, 2100 m rakımlı Avzer ve Mıh Gediği ile Mutu Köprüsü'nden geçen demiryoluna
ulaşır. Yeni yapılan yol ile Cankurtaran'dan Mutu Köprüsü'ne ulaşım sağlanmıştır.

Coğrafi Yapı

Pülümür ilçesi Tunceli’nin kuzeydoğusunda yer alır. İlçenin kuzeyinde Erzincan, doğusunda Bingöl,güneyinde Nazımiye ve il merkezi, batısında ise Ovacık bulunmaktadır.Tunceli’ye doğru derin bir vadinin başlangıcında yer alan Pülümür, kuzeydoğusunda 3287 m rakımlı Bağırpaşa Dağı ve kuzeybatısında 3000 m rakımlı Mercan Dağları ile Munzur Dağ silsilesiyle dikkati çeker. Tunceli’nin en yüksek dağlarından biri olan Bağırpaşa Dağı’nın zirvesinde irili ufaklı birkaç krater gölü bulunmaktadır. Pülümür genel görünümü itiba-